Осъзнато творене, Статии

ТЕХНИКА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА АУРАТА

ТЕХНИКА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА АУРАТА НИ ОТ ТАЗИ НА БЛИЗКИТЕ НИ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ АТМОСФЕРАТА В СЕМЕЙСТВОТО.
 
ВАЖНО Е ДА ОТДЕЛИШ АУРАТА СИ ОТ ТАЗИ НА РОДИТЕЛИТЕ И/ИЛИ ДЕЦАТА ТИ!
 
Добре е всяка майка да направи това разделяне на аурите за децата си, по-възрастни от 3 години, защото по тоз начин ще помогне много и на порасналото дете, и на себе си.
 
Майката казва еднократно следните изречения:
1.“Отделям аурата /или енергийното поле/ на моя син /дъщеря/, казват се двете имена, от моята аура. И нека неговата /нейната/ аура бъде здрава, хубава, да го /я/ пази, да го закриля. И нека и моята аура да бъде здрава, хубава, да ме пази и закриля.”
2. Много дълъг период от време /месеци, дори години/ майката трябва да казва изреченията за изчистване на отрицателната енергия от чувствата към порасналото дете.
 
Например:”Нека моето притеснение да моя син /дъщеря/ ….. двете имена………. да се превърне в положителна енергия /любов/.
И така по едно изречение за всяко чувство, чрез което през изминалите години сте натрупали отрицателна енергия.
*
Родителите ще обичат много повече своите пораснали деца след като прекратят тази ненужна, пречеща енергийна връзка.
 
Затова е добре всяка сутрин да им изпращаме любовта си чрез изречения като:
“Обгръщам с цялата си любов моя син /дъщеря/ …. двете имена…….. и нека днес моята любов му /й/ помага да е весел/а, здрав/а, щастлив/а и да реши проблема си /ако го знаете/ в най-кратък срок, по най-благоприятния начин за него/нея.
 
Съдържанието на тези изречения може да се променя. Така чрез положителната енергия, която мисловно им изпращаме, ние помагаме на децата си!
 
Тази ненужна енергийна връзка се прекъсва, но остават много други връзки между деца и родители: телепатична връзка, кръвна, генетична.
 
Така, че ще обичаме децата си истински, без да им пречим да учат собствените си уроци.
 
Можем да учим само собствените си уроци и ничии други, та дори тези на собственото си дете.
 
В случай на пораснало дете, което няма как да обясни на майка си това упражнение, то прави почти същото, но за около една седмица:
1. “Отделям моята аура от аурата на моята майка /баща/ …… двете имена….. И нека нейната /неговата аура бъде здрава, хубава, да я /го пази, да я /го закриля.
И нека и моята аура да бъде здрава, хубава, да ме пази и закриля.”
 
2. “Нека моята раздразнителност/и всички други чувства/ от майка ми /баща ми/ …. двете имена… се превърнат в положителна енергия.”

И така по едно изречение за всяко чувство, чрез което порасналото дете е натрупало отрицателна енергия в себе си през изминалите години.
 
 
Казват се няколко пъти.
 
3. “Обгръщам с цялата моя любов моята майка /баща ….. двете имена…… и нека днес моята любов й /му помогне да бъде месела, здрава, щастлива и да й помогне да реши проблемите си / можете да ги изброите, ако ги знаете/.

Съдържанието на тези изречения всеки ден може да се променя .
 
Това се казва всяка сутрин в рамките на 7 дни!
 
Разделянето на “общата аура” ще подобри много атмосферата в семейството!
 
Добре е да се знае, че близнаците са в обща аура помежду си и единият би трябвало да направи разделянето на тази обща аура.
 
Понякога, когато родител или пораснало дете напуснат този свят и аурата помежду им не е разделена, се получава доста дълго чувство за мъка в останалия жив, което предизвиква силна отрицателна енергия в него и сваля енергийното му ниво.
 
Тогава се казват се следните изречения еднократно:
1.”Отделям моята аура от аурата на душата на моя починал баща /майка/ ….двете имена. И нека моята аура да бъде здрава, хубава, да ме пази и закриля.”
 
2. “Изпращам много любов на душата на моя починал баща /майка…. двете имена.. и нека моята любов й помага да бъде щастлива там където е.”
*
По отношение на взаимоотношенията между родители и деца е полезно да се знае, че децата избират родителите си, семейството, в което да се родят, за да могат първите години от този си живот да учат съответните си уроци.
 
Добре е родителите да проведат сериозен разговор с порасналите си деца около 12-14 годишни, когато вече е заработила и последната биологична система- половата.
 
От този момент нататък децата стават юноша и девойка и са биологично напълно еднакви като нас, родителите. Много е важно от този момент нататък те да се чувстват като приятели, като равни. Родителят има повече житейска опитност, но тя не винаги е полезна за порасналото дете, защото условията на живот се променят много динамично.
 
В този разговор родителят трябва да подчертае, че уважава свободата и независимостта на детето си, но и да наблегне на това, че големите хора имат отговорности. Тук е моментът да се определи за какво в семейството да отговаря детето, докогато ходи на училище и е финансово зависимо от семейството на родителите си.
 
споделено от приятел Мастер Рейки Учител

1 thoughts on “ТЕХНИКА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА АУРАТА

  1. Антония Иванова каза:

    Благодаря Благодаря Благодаря

Comments are closed.