Ченълинг сесии

 

Какво е ченълинг?

Ченълингът е процес, при който се осъществява комуникация с по-висши същества, духовни водачи или други извънземни енергийни форми.

Какво се случва?

 • Свързване с висшия Аз: Ченълърът се свързва с висшия си Аз или с друг източник на информация.
 • Предаване на послания: Ченълърът предава посланията, получени от висшия източник, на клиента.
 • Получаване на напътствия: Чрез ченълинг можете да получите напътствия, насоки и информация за различни аспекти на вашия живот.
 • Разширяване на съзнанието: Ченълингът може да ви помогне да разширите съзнанието си и да получите по-дълбока представа за себе си и за света.
 

Как протича?

 • Подготовка: Ченълърът се подготвя за сесията чрез медитация и повишаване на своята вибрация.
 • Свързване с източника: Ченълърът се свързва с висшия си Аз или с друг източник на информация.
 • Предаване на послания: Ченълърът предава посланията на клиента.
 • Обсъждане: След сесията можете да обсъдите с ченълъра получената информация.
 • Продължителност по избор: 15-30-60 минути.
 • Формат: Онлайн през Zoom (получавате аудио запис след срещата)
 • За повече информация можете да изгледате това видео
Shopping cart
Shop
Моят профил