Коучинг сесии

 

Какво представлява?

* Коучинг сесията е индивидуална среща между вас и мен, фокусирана върху вашия личен растеж, развитие и постигане на целите ви.
Какво се случва?
* Определяне на целите: Ще ви помогна да дефинирате ясни и реалистични цели, съобразени с вашите ценности и желания.
* Разработване на план: Ще ви съдействам в изготвянето на план за действие, стъпка по стъпка, за да стигнете до желаните резултати.
* Подкрепа и мотивация: Ще ви дам подкрепа и насърчение, за да преодолеете препятствията и да се справите с трудностите.
* Откриване на решения: Ще ви помогна да откриете собствените си решения и да мобилизирате вътрешните си ресурси.
* Разширяване на гледната точка: Ще ви помогна да видите нещата от различни гледни точки, за да намерите най-ефективните решения.
Как протича?
* Първа сесия: Опознаване, дефиниране на целите, планиране на следващите стъпки.
* Следващи сесии: Работа по конкретните цели, преодоляване на препятствия, проследяване на прогреса.
* Продължителност: Обикновено 60 минути.
* Формат: Онлайн
* По време на Коучинг сесията ще ви задавам различни въпроси, за да определим къде се намирате и къде искате да отидете в личностното си развитие.
За да ви помогна да разберете себе си може да ви попитам:
* Какви са вашите силни и слаби страни?
* Какви са вашите ценности и убеждения?
* Какви са вашите цели и мечти?
* Какво ви мотивира и вдъхновява?
* Какво ви кара да се чувствате щастливи и изпълнени?
Важно: Това са само малка част от многото въпроси, които треньорът по личностно развитие и трансформация може да ви зададе.
Важно е да се отбележи, че коучингът е персонализиран процес, който е съобразен с вашите индивидуални нужди и цели. Треньорът ще ви задава въпроси, които помагат да осъзнаете, да разберете себе си и да постигнете желаните резултати.

Коучинг сесия

Какво представлява?

* Коучинг сесията е индивидуална среща между вас и мен, фокусирана върху вашия личен растеж, развитие и постигане на целите ви.
Какво се случва?
* Определяне на целите: Ще ви помогна да дефинирате ясни и реалистични цели, съобразени с вашите ценности и желания.
* Разработване на план: Ще ви съдействам в изготвянето на план за действие, стъпка по стъпка, за да стигнете до желаните резултати.
* Подкрепа и мотивация: Ще ви дам подкрепа и насърчение, за да преодолеете препятствията и да се справите с трудностите.
* Откриване на решения: Ще ви помогна да откриете собствените си решения и да мобилизирате вътрешните си ресурси.
* Разширяване на гледната точка: Ще ви помогна да видите нещата от различни гледни точки, за да намерите най-ефективните решения.
Как протича?
* Първа сесия: Опознаване, дефиниране на целите, планиране на следващите стъпки.
* Следващи сесии: Работа по конкретните цели, преодоляване на препятствия, проследяване на прогреса.
* Продължителност: Обикновено 60 минути.
* Формат: Онлайн
* По време на Коучинг сесията ще ви задавам различни въпроси, за да определим къде се намирате и къде искате да отидете в личностното си развитие.
За да ви помогна да разберете себе си може да ви попитам:
* Какви са вашите силни и слаби страни?
* Какви са вашите ценности и убеждения?
* Какви са вашите цели и мечти?
* Какво ви мотивира и вдъхновява?
* Какво ви кара да се чувствате щастливи и изпълнени?
Важно: Това са само малка част от многото въпроси, които треньорът по личностно развитие и трансформация може да ви зададе.
Важно е да се отбележи, че коучингът е персонализиран процес, който е съобразен с вашите индивидуални нужди и цели. Треньорът ще ви задава въпроси, които помагат да осъзнаете, да разберете себе си и да постигнете желаните резултати.

Disclaimer за коучинг и обучения

Разбирам, че:
Успехът ми зависи от моята лична ангажираност и усилия.
Няма гаранция за конкретни резултати, постижения, промени или печалби.
Аделина Димитрова не е отговорна за липсата на резултати.
Информацията, получена по време на коучинг сесиите или обученията, е само за образователни цели.
Нося отговорност за собствените си действия, решения и емоции.
Съгласен/а съм с тези условия и се ангажирам да участвам активно в коучинг/обучението.
Ако имам въпроси или притеснения, ще се обърна към Аделина Димитрова.
Shopping cart
Shop
Моят профил