Осъзнато творене

Трите заблуди на Религията

В това видео ще дам една различна гледна точка по въпроса. Тук нямам за цел да определям дали религията е правилна или грешна; дали е добра или лоша. Нито пък да водя спорове „за“ и „против“ съществуването на Бог.

Аз съм психолог и като такъв за мен е интересен ЕФЕКТЪТ, който дадена религия или учение има над хората, когато решат да я/го следват.

❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🤎 🖤 🤍