Осъзнато творене

Ако не можеш да приемеш помощ с отворено сърце, не можеш да дадеш помощ с отворено сърце!

Ако не можеш да приемеш помощ с отворено сърце, не можеш да дадеш помощ с отворено сърце!
Отваряйте ги тия сърца!
Да си уязвим не значи, че си слаб!
Значи, че си автентичен!