Осъзнато творене, Статии

Какво е ПРОШКА, какви са ПОЛЗИТЕ от нея и как да ПРОСТЯ?

Наскоро попаднах на сесия на Башар, в която той говори по темата за прошката и това което каза силно резонира с мен, затова искам да го споделя с теб. Според Башар, прошката може да се сведе до един ключов принцип. Виж кой е той във видеото!