Осъзнато творене

Има ли смисъл да гласувам?

Поредните избори се задават зад ъгъла.

Вероятно вече ти е втръснало от избори.

Чувам доста хора да казват:

„Какъв е смисълът да гласувам?

Всички политици са един дол дренки.

Нищо не се променя.

Има ли смисъл въобще да си губя времето?“

 

В това видео бих искала да обърна внимание на това защо е толкова важно да използваме гласа си по време на избори.