Осъзнато творене

Да си поговорим за секс

Тази тема е много, много важна и интересна. Най-често търсената дума в интернет е СЕКС.

От години тази тема е табу и предизвиква затваряне на очи и премълчаване на информация. Заради секс, или липсата му, се развалят семейства и пак заради него се създават нови.

Всички знаем, че колкото повече едно нещо е забранено, толкова по-интересно и желано е то.

Но откъде и откога произлиза това табу?

Каква е функцията на секса? Какво получаваме в духовен аспект от секса?

Какви са физическите ползи от него?

С какво са свързани сексуалните предпочитания? Защо в едни хармонични отношения жената би потърсила сексуално задоволяване от друг мъж?…

На тези и още въпроси ще отговорим с моя гост Александра Алгафари 

@AlexandraAlgafari