писмо

УПРАЖНЕНИЕ „ПИСМО ОТ БЪДЕЩИЯ ТИ АЗ“

Това упражнение помага да достигнеш до дълбоки истини, които знаеш интуитивно, но не ги живееш или не ги практикуваш съзнателно. Моля, вземи тетрадка или лист и химикалка. Важно е това упражнение да се направи на ръка, а не на компютър. … Read More