Три аспекта от теб

Всеки от нас притежава три аспекта – Висш Аз, мозък и физически ум. 1. Висшият Аз е част от съществото ни и има способността да знае как могат и как ще се случат събитията в живота.Висшият Аз СЪЗДАВА концепции и идеи. 2. Мозъкът – ПОЛУЧАВА информацията от Висшия Аз и я предава на физическия ум, …

Три аспекта от теб Read More »