-25%

Единична Коучинг сесия – 60 мин

Коучинг сесия

Какво представлява? Коучинг сесията е индивидуална среща между вас и мен, фокусирана върху вашия личен растеж, развитие и постигане на целите ви.

Какво се случва?

* Определяне на целите: Ще ви помогна да дефинирате ясни и реалистични цели, съобразени с вашите ценности и желания.
* Разработване на план: Ще ви съдействам в изготвянето на план за действие, стъпка по стъпка, за да стигнете до желаните резултати.
* Подкрепа и мотивация: Ще ви дам подкрепа и насърчение, за да преодолеете препятствията и да се справите с трудностите.
* Откриване на решения: Ще ви помогна да откриете собствените си решения и да мобилизирате вътрешните си ресурси.
* Разширяване на гледната точка: Ще ви помогна да видите нещата от различни гледни точки, за да намерите най-ефективните решения.

Как протича?

* Първа сесия: Опознаване, дефиниране на целите, планиране на следващите стъпки.
* Следващи сесии: Работа по конкретните цели, преодоляване на препятствия, проследяване на прогреса.
* Продължителност: Обикновено 60 минути.
* Формат: Онлайн

* По време на Коучинг сесията ще ви задавам различни въпроси, за да определим къде се намирате и къде искате да отидете в личностното си развитие.

За да ви помогна да разберете себе си може да ви попитам:

* Какви са вашите силни и слаби страни?
* Какви са вашите ценности и убеждения?
* Какви са вашите цели и мечти? * Какво ви мотивира и вдъхновява?
* Какво ви кара да се чувствате щастливи и изпълнени?

Важно: Това са само малка част от многото въпроси, които треньорът по личностно развитие и трансформация може да ви зададе.

Важно е да се отбележи, че коучингът е персонализиран процес, който е съобразен с вашите индивидуални нужди и цели. Треньорът ще ви задава въпроси, които помагат да осъзнаете, да разберете себе си и да постигнете желаните резултати.

Цена:

150.00

Shopping cart
Shop
My account