Опознавателна сесия

Disclaimer за коучинг и обучения

Разбирам, че:
Успехът ми зависи от моята лична ангажираност и усилия.
Няма гаранция за конкретни резултати, постижения, промени или печалби.
Аделина Димитрова не е отговорна за липсата на резултати.
Информацията, получена по време на коучинг сесиите или обученията, е само за образователни цели.
Нося отговорност за собствените си действия, решения и емоции.
Съгласен/а съм с тези условия и се ангажирам да участвам активно в коучинг/обучението.
Ако имам въпроси или притеснения, ще се обърна към Аделина Димитрова.
Shopping cart
Shop
My account