Саркис

Здравей. Общността в България се развива добре. Има вече не формално общество. Щом се организират събития, създават се модели за дрехи и прочие, тази истина, това учение, се превръща от просто един информационен канал, във суб култура и начин на живот на все повече хора. А това наистина ме кара, да се чувствам добре. Че има реална алтернатива, на многото пошли и добре продавани и приемани от невежите млади умове, деструктивни модели на поведение.