Злати

За мен беше удоволствие да участвам в този уебинар.

Ади, с типичната за нея отдаденост и въодушевление, ме накара да осъзная и формулирам някои типични за мен негативни убеждения, да ги подложа на съмнения и да ги заменя с такива, които да променят реалността ми.

Много подробно и стъпка по стъпка тя разкрива механизма, който трябва да бъде следван.

За мен беше изключително полезно да осъзная връзката и взаимодействията между тялото, ума, чувствата и емоциите.

Безценно е осъзнаването, че контролът и отговорността за собственото ми поведение са в моите ръце и ме избавят от негативните ми убеждения.

Уебинарът е безценен, защото ми разкри каква висока цена плащам заради негативните си убеждения.
Благодаря Ади за новата посока, по която тръгвам с малки стъпки, напявайки си “Всеки ден аз крача все по-уверено и по-уверено.”