Надежда Илиева

Прекрасно преживяване! Уебинарът има пречистващо въздействие, мотивиращо и вдъхноващо.

Ади е прекрасна енергията и е заразителна :)) Благодаря ти Ади !!!