Светлин Димитров

Прекрасен и чудесен уебинар променящ убежденията из основи.
Разбираш и виждаш други гледни точки и историии, припознаваш себе си. Научих много и се запознах с нови и прекрасни хора. Благодаря на Ади и всички, които участваха в това вълшебно приключение.