Светла

Благодарение на видеата на Ади, с които ставам и лягам, аз започвам да се усъзнавам къде съм и как да започна да действам,

за да променя това което се случва в моя физически жувот тук и сега .