Нели

Искам да знаеш колко е силно това, което даваш от себе си.

Как променя и дава криле.