мнение на дама пожелала анонимност

Здравей, Ади!!! Благодаря ти всеки ден, че се появи в моята реалност, защото ти ми помогна да отрия силата в себе си. Благодарение на всичката информация, която получавам от ютуб канала, от срещите в курса Формулата на Башар и от уебинара Силата на Убежденията, аз съм друг човек, АЗ съм АЗ. 

Благодаря ти, че споделяш  всичкото знание с нас. Благодарение на това аз се изправям, намирам силата  в себе си, да поставя ясните граници в едни 30-годишни взаимоотношения, в които винаги съм минавала на червен светофар и съм игнорирала напътствията на Висшият ми АЗ. Той винаги ми е говорил и в сънищата и с позволенията /кафето/. 

Време е да открия себе си и да открия човекът за мен.