Ангелина

Ади, от известно време следя видеата ти. Имах редица неясноти…както и взаимно изключващи се изводи. Чудех се как да се ориентирам..най-вече в опитите си да се свържа с висшия си Аз …. Докато не открих канала ти! Исках да ти благодаря за съдържанието, което създаваш! Толкова конкретен, достъпен и любящ е начинът, по който споделяш… Сигурна съм, че понякога не е лесно да излезеш с лицето си пред всички и да кажеш нещата с истинските им имена… Просто исках да те подкрепя в случай, че имаш някакви съмнения, и да ти кажа че има смисъл.