Anastasya Lambova

Невероятен псохолог сте ! С две изречения ми показахте грешното убеждение, което съм имала по тази тема и независимо,
че вербално не опреквах този тип хора , вътрешно ги и то, защото си мислех, че е психическа болест ,
която от своя страна е пропагандирана от управляващите света… Но не бях наясно, защо биха го правили ?!
Общо взето убеждения грешни , ограничаващи иииии… мои глупости Благодаря Ви ! ❤🙏