Защо е важно да познавам себе си?

Себепознанието – единствената цел на нашето пребиваване на Земята. Всеки ден, всеки миг, взаимодействайки с другите, ние опознаваме себе си. Опознаваме себе си, чрез способността си за реакция ( ability to respond). Колкото по-будни сме в отношенията си, толкова нашите способности за реакция стават по-гъвкави. А какво означава да си буден в отношенията? Означава съвсем …

Защо е важно да познавам себе си? Read More »