Education

Коучинг сесии

Какво са коучинг сесията и опознавателната консултация? 👉🏻Лайф коучинг сесията е партньорство между коуча(треньора) и клиента, целящо подкрепа за постигане на цели и развитие на потенциала. По време на сесията коучът задава мощни въпроси, за да помогне на клиента да … Read More

Ченълинг сесии

Какво е ченълинг сесия и коя е Акира Какво е ченълинг? Ченълингът е процес, при който индивид влиза в ролята на “канал” или “медиум”, през който съобщения или информация от висши съзнания или същества могат да бъдат предадени. Някои хора … Read More