Промени негативните си убеждения с 4 лесни стъпки – работна тетрадка

„Нито една емоция не възниква във

вакуум. Преди нея има убеждение,

което я е генерирало.“

„Знанието е равносилно на действие.“
Промяна в убежденията ти може да настъпи, само
ако следваш стъпките и правиш упражненията. Редовно!
Много е важно да искаш да промениш убежденията си!
Нито една ситуация няма вграден смисъл.
Всички обстоятелства са неутрални. Ти си този, който ѝ придава конкретно значение, заради това в което вярваш! Нито една емо
ция не възниква във вакуум. Преди нея има убеждение, което я е генерирало. Затова,
ако искаш да промениш емоцията си спрямо нещо, първо трябва да промениш вярването,
което я причинява!
Емоцията може да се превърне в навик.
Навикът е действие, което избираш подсъзнател но и над което нямаш контрол.
След като можеш да го наблюдаваш, то вече не е навик, а става избор! Разбери защо правиш неща, които не предпочиташ!
Единственият начин да се трансформираш е като поемеш пълна отговорност за живота си!
Ти имаш свободна воля.
Ти си създателят на своята реалност.
Създай си свои убеждения, които работят в твоя полза. 

Изтегли тетрадката оттук:

Гледай видеото тук: