Бъди промяната, която искаш да видиш в света!

Ако имате проблеми във взаимоотношенията си, уверявам ви, че е защото сте фокусирани върху себе си, а не върху партньора си! Фокусът ви е върху това, което вие не получавате, върху това, което партньорът ви не ви дава, върху това, че нещо не се случва така както вие го искате!

Така много лесно се влиза в ролята на жертва, а жертвата предполага наличието на насилник.

С такова поведение дали ще имате щастливи взаимоотношения с който и да е?


А какво ще стане ако започнем първо да се вглеждаме в партньора си и това, от което той/тя има нужда? Какво ще стане ако и на двамата, фокусът е първо върху чувствата и нуждата на другия?

Дали няма да развием повече съчувствие спрямо другите, вместо да развиваме само егото си…

Дали няма да се чувстваме по-значими в очите на любимия човек…

Дали няма да започнем да се чувстваме по-приети…

Дали няма да започнем да си мерим приказките и да си даваме повече сметка какво влияние имат думите и поведението ни върху емоциите на отсрещния…
Какво би станало ако спрем да манипулираме и заплашваме, че ще напуснем, а вместо това се отдадем изцяло на отношенията си и започнем да служим по-осъзнато на партньора си?!

В крайна сметка не е ли това, за което всички сме дошли на тази планета  – да служим!

Важно е не какво ще получа аз от тази връзка, а с какво мога да допринеса в тези отношения, за да еволюирам аз и партньорът ми!

В един идеален свят, това би било ежедневното поведение на всички нас, към всеки един, който ни заобикаля – доброта, съчувствие, приемане! Всички сме едно!

Няма по презумция лоши хора. Има дълбоко страдащи и наранени хора, които избират маската на емоционално недостъпния, за да се предпазят от повече болка. Но колкото повече обичате тези хора, толкова по – голяма вероятност има да разтопите маските им и да стигнете до ядрото им, което е Любов!

Не е ли крайно време да започнем да гледаме отвъд привидното! Защото нищо не е такова каквото изглежда!

Днес повече от всякога имаме нужда от добрина и любов!

В един идеален свят това би било възможно!

А този идеален свят зависи от малките, ежедневни постъпки на всеки един от нас! Това ще направи разликата възможна!

Избери днес добрината, да се усмихнеш на непознат, да поздравиш съседа, да целунеш детето си, да изразиш благодарност към партньора си!

автор: Аделина Димитрова #A_Di


„Бъди промяната, която искаш да видиш в света“ – Ганди

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *