Самоанализът – признак за осъзнатост или ментален затвор?

Много хора, включително и аз, прекарваме много време самоанализирайки се, с ясната цел – достигане до осъзнатост.

В тази заблуда дълги години бях и аз и резултатът, който постигах не ме удовлетворяваше. Сякаш се спусках все повече и повече в спирала, от която не можех да изляза. Повтарях едни и същи модели на поведение, задавах си един и същ въпрос. Това ме вкара в ментален затвор, построен от мен самата.

Анализирайки конкретна ситуация или поведение, чрез задаването на един и същ въпрос, ме фиксираше в това, което вече беше станало вместо да ми позволи да продължа напред, извличайки урок от случилото се.

Един ден (след като бях медитирала) ми хрумна да започна да си задавам друг въпрос и да проверя дали ще има различен резултат. Въпросът, който преди най-често си задавах беше ЗАЩО?

“Защо ми се случи това?”, “Защо се отнасят така с мен?”, “Защо не направих или не казах друго?”…


Отговорите не ме удовлетворяваха, затова задавах въпроса отново… Това упражнение ме изтощаваше и не ми помагаше да стигна до прозрение и осъзнатост, каквато търсех, а само затвърждаваше чувството ми за безизходица!

Започвайки да си задавам въпроса КАКВО, картинката започна да изглежда по съвсем различен начин.

“Какво мога да направя в конкретната ситуация, за да променя случилото се? “, “Какво послание носи в себе си този човек, поведение или ситуация?”

Разбрах, че първият въпрос (ЗАЩО?) много бързо ме вкарва директно в ролята на жертва, която няма никаква възможност да промени каквото и да е. Нещо се е случило и край. Ние се предаваме и започваме да се обвиняваме или да се чувстваме недостатъчно добри!

Докато вторият въпрос (КАКВО?) автоматично ни поставя в позиция на знаещи и можещи да се справят. От тази позиция имаме достъп до нови идеи, които да ни вдъхновят, за да можем да се справим!

Ако и вие сте били на същото място, каня ви да опитате с нов подход и ако желаете, може да споделите своя опит в коментар.

В случай, че имаш нужда от подкрепа по пътя към себепознанието, запиши час за консултация с мен ТУК.

Благодаря!

Аделина Димитрова A_Di

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *