ОТДЕЛЯНЕ НА АУРАТА МИ ОТ ТАЗИ НА МОИТЕ БЛИЗКИ

Родителите ще обичат много повече своите пораснали деца след като прекратят тази ненужна, пречеща енергийна връзка.
Затова всяка сутрин е добре да им изпращаме любовта си чрез изречения като следните:
„Обгръщам с цялата моя любов моя син /дъщеря/ – двете имена- и нека днес моята любов му /й/ помага да е весел, здрав, щастлив и да реши проблема си /ако го знаете/.“
Всеки ден съдържанието на тези изречения може да се променя. С това реално помагаме на децата си всеки ден чрез положителната енергия, която им изпращаме мисловно..
Тази ненужна енергийна връзка се прекъсва, но остават много други връзки между деца и родители: телепатична връзка, кръвна, генна, а понякога и кармична. Така, че ще обичаме децата си истински, без да им пречим да учат собствените си уроци.
Трябва много точно да знаем, че можем да учим само собствените си уроци и то трудно и ничии други, та дори тези на собственото си дете.

В случай на пораснало дете, което има този проблем и няма как да обясни на майка си това, прави почти същото, но много по-дълго време. 

Може една седмица, а може и повече да казва:

1. „Отделям моята аура от аурата на моята майка /баща/ – двете имена. И нека нейната /неговата/ аура бъде здрава, хубава, да я /го/ пази, да я /го/ закриля. И нека и моята аура да бъде здрава, хубава, да ме пази и закриля.“
2. „Нека моята раздразнителност/и всички други чувства/ от майка ми /баща ми/ – двете имена – се превърнат в положителна енергия.“ И така по едно изречение за всяко чувство, чрез което порасналото дете е натрупало отрицателна енергия в себе си през изминалите години. Казват се много дълго време.
3. „Обгръщам с цялата моя любов моята майка /баща/ – двете имена- и нека днес моята любов й /му/ помогне да бъде месела, здрава, щастлива и да й помогне да реши проблемите си / можете да ги изброите, ако ги знаете/. Всеки ден може да се променя съдържанието на тези изречения. Това се казва всяка сутрин.

Решаването на този проблем „обща аура“ ще подобри много атмосферата в семейството, а и в обществото, защото отделяната отрицателна енергия остава и в околната среда, не само в родителя и порасналото дете.

Добре е да се знае, че близнаците са в обща аура помежду си и единият би трябвало да направи разделянето на тази обща аура.

Понякога, когато родител или пораснало дете напуснат този свят и аурата помежду им не е разделена, се получава ненормално дълго чувство за мъка в останалия жив, което предизвиква силна отрицателна енергия в него и сваля енергийното му ниво.

Тогава се прави следното: казват се следните изречения еднократно:
1. “Отделям моята аура от аурата на душата на моя починал баща /майка/ – двете имена. И нека моята аура да бъде здрава, хубава, да ме пази и закриля.“
2. „Изпращам много любов на душата на моя починал баща /майка/ – двете имена и нека моята любов й помага да бъде щастлива там където е.“

По отношение на взаимоотношенията между родители и деца е полезно да се знае, че децата избират родителите си, семейството, в което да се родят, за да могат първите години от този си живот да учат съответните си уроци.


ИЗПРАЩАЙТЕ ЛЮБОВ КЪМ ВСИЧКИ!  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *