Защо е важно да познавам себе си?

Себепознанието – единствената цел на нашето пребиваване на Земята.

Всеки ден, всеки миг, взаимодействайки с другите, ние опознаваме себе си. Опознаваме себе си, чрез способността си за реакция ( ability to respond). Колкото по-будни сме в отношенията си, толкова нашите способности за реакция стават по-гъвкави.

А какво означава да си буден в отношенията? Означава съвсем ясно да си даваш сметка, че човекът пред теб е твое огледало, което отразява не кой да е, а теб самия!

Ние сме на планетата на живите огледала. Оглеждаме се във всеки, с който си взаимодействаме и най-много в партньора до нас.

Партньорът ни е този, който най-добре отразява онези наши аспекти, от които се срамуваме, които крием дълбоко в себе си и които дори не осъзнаваме, че съществуват.

За това ни е нужен другият, за да опознаем себе си. Всеки е учител и ученик във всяка ситуация. Всяка наша реакция или липсата на такава, спрямо негово поведение, показва какви сме ние, а не какъв е той/тя.

Когато се научим да разглеждаме своите реакции като възможност за израстване, тогава ще благодарим на партньора си за всеки път, в който ни е дал обратна връзка, че имаме ограничаващи ни убеждения. Защото само така можем да ги подменим с такива, които работят в наша полза.

Искаш да знаеш кой си и дали имаш убеждения, които те ограничават – запиши си час за лична консултация, на която ще сваляме пласт по пласт всичко, което те спира да бъдеш този, който наистина си!

Автор: Аделина Димитрова (#A_Di)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *